Milli Eğitim programımızın, Milli Eğitim siyasetimizin temel taşı, cahilliğin yok edilmesidir. Cahillik yok edilmedikçe, yerimizdeyiz...

ataturk

Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar
vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve
profesyonel yardım sürecidir.

Rehberlik, demokratik ortam içinde bireyin kapasite ve yeteneklerini
en uygun biçimde geliştirmeyi amaçlayan ve uzman kişilerce verilen
tüm eğitim programının bir parçası olarak sunulan hizmetlerdir.

Bir başka deyişle;

Rehberlik, bireye, kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi
kararlar alması, kapasitelerini kendine en uygun düzeyde geliştirmesi,
çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce verilen psikolojik yardımdır.

Bu tanımlardan hareketle aşağıdaki genellemeleri yapabiliriz.

1. Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir.

2. Rehberlik yardımı bireye dönüktür.

3. Rehberlik bilimsel ve profesyonel bir yardımdır.

4. Rehberliğin esası, bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir.

Okul Rehberliği, öğrencilerin yetenek ve yeterliliklerini en üst düzeyde geliştirerek, kişiliklerine uygun roller edinmelerinde, kendilerini ve içinde bulundukları çevreyi tanıyıp anlamalarında, hayatın her evresinde sorunlarla baş edebilmelerinde, yeni bakış açısı geliştirmelerinde, kısaca mutlu ve anlamlı hayat sürebilmeleri için yapılan bilimsel ve sistematik yardım sürecidir.